Top
ข่าวสารและกิจกรรม

จองคิวล่วงหน้าเพื่อขอรับใบขับขี่ โดยระบุวันที่ เวลา และสถานที่ ที่สะดวก

กรมการขนส่งทางบก พัฒนาแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เวอร์ชันใหม่ เพิ่มรูปแบบการทำงานให้ตอบโจทย์ยิ่งขึ้น สามารถจองคิวล่วงหน้า โดยระบุวันที่ เวลา และสถานที่ ที่สะดวกได้ตามความต้องการและมีระบบแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิว อำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาในการติดต่อราชการ เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ รับบริการ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้แล้วทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS (Link:https://apple.co/2GIHARd) และแอนดรอยด์ (Link: http://bit.ly/2IkLpyO)

ภาพกิจกรรมสอบใบขับขี่วิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์

โรงเรียนสอนขับรถแมกซ์ไดรฟ์นนทบุรี ร่วมกับ สถาบันวิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์ ได้มีความร่วมมือกันรณรงค์ให้นักเรียนภายในสถาบันมีใบขับขี่ก่อนนำรถจักรยานยนต์มาใช้ภายในสถานศึกษา เพื่อในแนวทางความรู้การใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

ภาพกิจกรรมสอบรถยนต์รุ่นที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ภาพบรรยายการการอบรมและการสอบภาคทฤษฎีและสอบปฏิบัติรถยนต์รถยนต์รุ่นที่ 3/2562 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนสอนขับรถแมกซ์ไดรฟ์นนทบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต

โรงเรียนสอนขับรถแมกซ์ไดรฟ์นนทบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมจัดทำ โครงการขับขี่ปลอดภัย อบรมเตรียมความพร้อมสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับนักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อลดอุบัติเหตุภายในสถานศึกษาและเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรขึ้น และเพื่อสร้างความรู้ ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้แก่ นักศึกษา เจ้าหน้า และบุคลากร ในเรื่องของกฎหมายจราจร การรักษาวินัยในการขับขี่ การรู้จักป้องกันตัวเองขณะขับขี่ ยานพาหนะ

รอบสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำเดือนมีนาคม 2563

กำหนดการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 รุ่นที่ 5 วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ติดต่อสมัครเรียนก่อนวันที่ 21 มีนาคม 2563

ภาพบรรยากาศการสอบรถยนต์รุ่นที่16/2561

ภาพบรรยายการการอบรมและการสอบภาคทฤษฎีและสอบปฏิบัติรถยนต์รถยนต์รุ่นที่ 16/2561 วันที่ 15 กันยายน 2561

ยืนยันโทษปรับใบขับขี่ 50,000 ยังไม่บังคับใช้

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกรณีเพิ่มโทษกรณีไม่พกใบขับขี่ ว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ต้องรอให้ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว กลับมายังกระทรวงคมนาคม และส่งต่อคืนให้กับกรมการขนส่งทางบกในฐานะเจ้าของกฎหมายนำไปแก้ไข ทบทวน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล