Top
รอบสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำเดือนมีนาคม 2563
กำหนดการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 รุ่นที่ 5 วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ติดต่อสมัครเรียนก่อนวันที่ 21 มีนาคม 2563

กำหนดการสอบใบขับขี่หลักสูตรรถจักรยานยนต์ ประจำเดือนมีนาคม 2563

หลักสูตรรถจักรยานยนต์ ราคา 1,000 บาท 

รอบสอบวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ใช้เวลาทั้งหมด 2 วัน คือ เรียน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-18.00 น. และสอบใบขับขี่อีก 1 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-18.00 น. ผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียนเรียนก่อนวันที่ 21 มีนาคม 2563

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน บัตรประชาชนตัวจริง เท่านั้น

***รับเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานการขับรถแล้ว และในแต่ละรุ่นจะรับจำนวนจำกัด รีบสมัครกันนะคะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 089-559 9749, 089-449 2563, 02-159 8737