Top
ภาพกิจกรรมสอบใบขับขี่วิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์
โรงเรียนสอนขับรถแมกซ์ไดรฟ์นนทบุรี ร่วมกับ สถาบันวิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์ ได้มีความร่วมมือกันรณรงค์ให้นักเรียนภายในสถาบันมีใบขับขี่ก่อนนำรถจักรยานยนต์มาใช้ภายในสถานศึกษา เพื่อในแนวทางความรู้การใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย