Top

โรงเรียนสอนขับรถ แมกซ์ไดรฟ์ นนทบุรี


โรงเรียนสอนขับรถของเราเป็นโรงเรียนที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบอก กระทรวงคมนาคม และกระทรวงศึกษาธิการ สามารถกระทำการสอนขับรถ อบรม สอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลย และออกหนังสือรับรองให้กับผู้เรียน เพื่อนำไปเป็นหลักฐานขอรับใบขับขี่กับกรมการขนส่งได้ทั่วประเทศ โรงเรียนสอนขับรถแมกซ์ไดรฟ์ มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย และยังมีระบบการสอบภาคทฤษฏีที่เชื่อมต่อกับกรมการขนส่ง แบบ Real Time ผู้เรียนสามารถทดลองทำข้อสอบ ก่อนการสอบจริง พร้อมทั้งมีสนามฝึกหัดขับรถ ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ผ่านการตรวจรับรองจากกรมการขนส่งทางบก บนพื้นที่กว่า 5 ไร่
ไม่ว่าคุณจะเคยมีทักษะการขับรถหรือไม่ ทางโรงเรียนก็สามารถสอนคุณได้ เนื่องด้วยครูผู้สอนมากด้วยประสบการณ์ ปรับเปลี่ยนการสอนตามสถานการณ์จริง ยึดถือผู้เรียนเป็นหลัก และครูผู้สอนผ่านการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก"มาเรียนกับแมกซ์ ไดรฟ์วันนี้ จะทำให้คุณรู้ว่าการขับรถไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด"

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. มีความรู้เรื่องกฎจราจร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสัญญาณไฟจราจรต่างๆ

2. มีความรู้เรื่องเทคนิคการขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และมารยาทในการใช้ถนน

3. มีความรู้เรื่องการตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นก่อนการเดินทาง

4. บรรยากาศในการเรียนที่สนุกสนาน เป็นกันเอง

5. เกิดความมั่นใจในการขับรถ และสามารถขับรถในชีวิตประจำวันได้

"สร้างมือใหม่ให้เป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีบนท้องถนน ส่งเสริมคนให้รักการขับขี่อย่างถูกกฎเพื่อลดอุบัติเหตุ"
"แมกซ์ไดรฟ์ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่และเพื่อสร้างเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนให้เป็นผู้ขับรถที่ดีมีน้ำใจต่อไปในอนาคต"