Top
วิดีโอแนะนำ ท่าสอบใบขับขี่รถยนต์ 3 ท่า
บริการทุกท่านด้วยความดูแลเอาใจใส่ ดุจดั่งญาติมิตรในทุกขั้นตอน พร้อมด้วยบุคคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะทางมานานหลายปี ด้วยการผ่าตัด ที่มีมาตรฐานเข็มงวดกับการปลอดเชื้อและปลอดภัย รับดูแลแก้ไขการผ่าตัด ที่ทำมาแล้วทุกประเภท
ท่าสอบใบขับขี่รถยนต์ 3 ท่า

แนะนำเทคนิคการสอบภาคปฏิบัติสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทั้ง 3 ท่าคือ 

  1. การขับรถเดินหน้า และถอยหลังซองตรง
  2. การขับรถเดินหน้าและหยุดเทียบทางเท้า โดยห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร
  3. การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง หรือ การขับรถถอยหลังเข้าจอด 45 องศา

ทางโรงเรียนสอนขับรถ แมกซ์ไดรฟ์ จึงได้ทำเป็น VDO ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และนำเทคนิคการขับรถ เพื่อเตรียมตัวสอบใบขับขี่รถยนต์ได้ศึกษา และนำไปปฏิบัติเมื่อต้องลงสนามจริง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม